Monthly Archives: November 2015

Jest w epoce radzieckich produktów dziecięcych sprzedawanych wyłącznie w “Świat Dziecka”

Jest w epoce radzieckich produktów dziecięcych sprzedawanych wyłącznie w “Świat Dziecka”. I tam było: dwa rodzaje wózków (na pomoc ze szpitala), pięć rodzajów PUP plastikowe, pluszowe zwierzęta w serii “, który nie krył – Nie jestem winny,” a nawet wiatraczek i drewniane kostki. Być może sytuacja opisana nieco przesadzone, ale jest o rząd wielkości dowolnego